Vaše spokojenost - Naše práce

I-V500w měřič I-V křivek pro údržbu a řešení problémů s fotovoltaickými systémy.

I-V500w měřič I-V křivek pro údržbu a řešení problémů s fotovoltaickými systémy.

Kód produktu: I-V500W
Cena bez DPH: 86 000,00 Kč
Cena s DPH: 104 060,00 Kč
Měření I-V křivky jednoho nebo více modulů nebo jednoho celku až do 1500V / 15A
Měření napětí v otevřeném obvodu a zkratového proudu Voc / Isc
Databáze 30 000 volitelných fotovoltaických modulů

Měření I-V křivky jednoho nebo více panelů nebo řetezce (stringu) až do 1500V / 15A

Měření napětí v otevřeném obvodu a zkratového proudu Voc / Isc

Databáze 30 000 volitelných fotovoltaických panelů

I-V500w umožňuje meření I-V křivek a hlavní charakteristicky parametrů jak jednoho FV panelu, tak řetězců pro fotovoltaické instalace až do maxima 1500V a 10A nebo 1000V a 15A. I-V500w  spravuje interní databázi FV panelů, kterou může uživatel kdykoli aktualizovat a porovnat naměřená data s jmenovitými hodnotami umožňuje okamžitě vyhodnotit, zda řetězec nebo panel splňují deklarované parametry účinnosti výrobce. Křivka I-V lze měřit i decentralizovaným měřením intenzity slunečního záření a teploty pomocí volitelné vzdálené jednotky SOLAR02 s využitím vysokofrekvenčního připojení (RF) s hlavní jednotkou. Také pro I-V500w je zobrazení na konci testu I-V křivky jasným indikátorem shody se specifikacemi uvedenými výrobcem panelu. 
 
Funkce
Měření I-V křivky FV panelů a řetězců 1500V / 10A - 1000V / 15A
Rychlý test IVCK pro měření Voc a Isc na FV panelech a řetězcích VOC 1500V / ISC 15A
Kapacita vnitřní paměti 200 I-V křivek
Použití dálkové jednotky SOLAR-02 s připojením USB \ RF RF
Vlastní správa interní databáze modulů FV modulů 30 interních / 30.000 na software / aplikaci
Měření teploty panelu a prostředí
Měření intenzity slunečního záření (osvit ) 
Souhrnná tabulka hlavních elektrických parametrů
PC rozhraní se softwarem pro Windows
Integrované připojení WiFi a kompatibilita s aplikací HTANALYSIS
Podsvícený LCD displej
Automatické vypnutí
Hmotnost v gramech (včetně baterií) 1200
Kategorie ochrany CAT III
Velikost (DxŠxV) (mm) 235x165x75
Normy
  EMC 2004/108 / CE
  LVD 2006/95 / CE
  IEC / EN 61010-1
  IEC / EN61187
  EMC: IEC / EN61326
  IEC / EN60891
  ZNAČKA CE