Vaše spokojenost - Naše práce

FULLTEST3 Multifunkční tester bezpečnosti elektrických strojů, rozvaděčů, el. zařízení a el.rozvodů podle požadavků ČSN EN60204-1 a ČSN EN 611439

FULLTEST3 Multifunkční tester bezpečnosti elektrických strojů, rozvaděčů, el. zařízení a el.rozvodů podle požadavků ČSN EN60204-1 a ČSN EN 611439

Kód produktu: fulltest
Cena bez DPH: 125 000,00 Kč
Cena s DPH: 151 250,00 Kč
Dostupnost: Na vyžádání

 

IEC / EN60204-1: 2016 Měření:
Síťová frekvence Dielektrické napětí s testovacím napětím 1000VAC
Testování ochrany proti nepřímému kontaktu:
Kontinuita ochranných vodičů se zkušebním proudem 200mA
Automatické odpojení zdroje (RCD, MCB, pojistka)
Vypnutí RCD (RCD AC, A, B) do 1A v TT systémech
Magnetotermické ochrany (kontrola MCB křivky na B, C, D, K) a pojistky (gG, aM) v TN systémech
Měření izolačního odporu při zkušebním napětí 500VDC
Vybíjení zbytkového napětí V <60 V za 5 s / 1 s
 
IEC / EN61439-1-2: 2011 Měření:

Dielektrické odolné napětí se zkušebním napětím do 3400 / 5100VAC
Kontinuita uzemňovacího systému a ochranných vodičů ≥10A
Síťová frekvence dielektrické odolné napětí se zkušebním napětím 1800VAC
Alternativní test napěťové frekvence až do 5100VAC
Zkouška na krytech izolačního materiálu:
Dielektrické odolné napětí se zkušebním napětím do 2835V
Vybíjení zbytkového napětí V <60 V za 5 s / 1 s

Kontinuita ochranného obvodu 200mA
Kontinuita ochranného obvodu s I> 10A, V <12V
Kontinuita ochranného obvodu s I> 25A, V <12V
Izolace se zkušebními napětími 100, 250, 500, 1000VDC
Dielektrická pevnost s napětím programovatelným od 250V do 5100VAC
Doba vybíjení / zbytkové napětí na zástrčkách a vnitřních obvodech
Absorbovaný / unikající proud a napájení na zástrčce strojů
Proudové chrániče: čas vypnutí / proud typu A, AC, B Obecné a selektivní RCD do 1000mA
Dotykové napětí napětí
Impedance line / smyčky a výpočet Ipsc
Impedance line / smyčky s vysokým rozlišením (s volitelným příslušenstvím IMP57)
Impedance bez vybavení chrániče
Svodový proud (s volitelným příslušenstvím HT96U)
Sled fází
Časové a limitní prahové hodnoty nastavitelné pomocí programovatelných ramp

Komunikace s PC se softwarem pro Windows

 

Fulltest 3 prospekt CZpdf.pdf